Privacybeleid

Wie zijn we

Deze website is: https://www.atletiekkamplier.be – gepubliceerd door vzw Atletiekkamp Lier, Lange Dijkstraat 79, 2060 Antwerpen, info@atletiekkamplier.be

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld.

Van anonieme bezoekers worden zo weinig mogelijk gegevens bijgehouden. Mogelijk worden er cookies geplaatst door de software die deze website gebruikt (WordPress). Deze worden echter niet gekoppeld aan logbestanden. Bezoekerslogs van de website bevatten enkel het IP-adres.

Verwerking inschrijvingsgegevens

Indien u uw kinderen inschrijft voor onze kampen worden de gevraagde gegevens bewaard. Dit is nodig om de inschrijving te kunnen verwerken. We bewaren de minimale gegevens, voor een zo kort mogelijke tijd. Door zich in te schrijven geeft u als ouder of wettelijke vertegenwoordiger toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens van uzelf en uw minderjarige kinderen. Deze gegevens worden gedeeld waar nodig:

Naam en geboortedatum: Deze worden gedeeld met AV Lyra-Lierse en Ethias, voor de verzekering

Identiteitsgegevens: FOD Financiën, voor het aanmaken van fiscale attesten

E-mailadres: wordt verwerkt door onze e-mailprovider Mailchimp/Intuit voor het versturen van nieuwsbrieven. Verder worden er geen gegevens gedeeld. Onderaan elke e-mail staat een uitschrijvingslink. Voor het bevestigen van inschrijvingen en andere transactionele e-mails maken we gebruik van Mailgun.

Betalingsgegevens

Voor betalingen maken we gebruik van Mollie. Hun privacyverklaring vind je hier.

Uw rechten

U heeft ten allen tijde het recht om de verzamelde gegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen. We kunnen u vragen om u te legitimeren bij zulk verzoek. Indien u gegevens laat verwijderen van een toekomstige inschrijving wordt deze geannuleerd.